Vad Kampanjen befria teckningarna vill åstadkomma är seriernas frihet. De tecknade serierna ska ha samma konstnärliga frihet som andra konstarter.

Lagen om barnpornografibrott är vad som allvarligt inskränker seriernas frihet. Det visar en dom i Uppsala tingsrätt från 2010. Ett antal teckningar i arkivet hos en översättare av manga ansågs vara barnpornografi. Tecknade serier kan alltså vara barnpornografi och därmed olagliga.

Lagen är svårtolkad, men serier som tar upp ämnet ”ungdom och sexualitet” riskerar alltid att bli åtalade. Det innebär att vanliga serieläsare kan förvandlas till innehavare av barnpornografi. Det innebär också att serieskapare som tar upp ett så allmängiltigt ämne som ungdom och sexualitet förvandlas till spridare av barnpornografi.

Seriernas frihet kan endast skapas på ett sätt. Lagen om barnpornografibrott måste ändras. Detta är Kampanjen befria teckningarnas främsta mål.

Tintin på kulturhuset

Kampanjen befria teckningarnas uttalande om Tintin på kulturhuset.

Namninsamling

Om du håller med oss, skriv på vår namninsamling! Insamlade namn kommer att skickas till Riksdagens justitieutskott.

Vilka är vi?

Bakom Kampanjen befria teckningarna ligger en grupp serievänner. Ursprung­ligen samlades vi kring facebookgruppen Stop comics censorship in Sweden! Talespersoner är Magnus Knutsson och Bror Hellman.

Webbmaster Rasmus Kaj